Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Wat doe je als je vriendin na de zoveelste ruzie al haar herinneringen heeft gewist en niet meer weet wie je bent? Dan biedt alleen de vergetelheid nog troost. Dus laat Jim Carrey precies hetzelfde doen. De firma Lacuna wist al zijn herinneringen aan zijn relatie met Kate Winslet. Dit gebeurt tijdens zijn slaap, te beginnen bij de meest recente herinneringen, die strak staan van ruzie en verwijten.Eenmaal aanbeland bij de oudste herinneringen, die wél leuk zijn, krijgt Carrey spijt. Hij wil het wissen van zijn herinneringen stoppen, maar lukt dit ook? De titel is ontleend aan het gedicht Eloisa to Abelard van Alexander Pope (1688-1744) over een tragische liefdesgeschiedenis: How happy is the blameless vestal’s lot! The world forgetting, by the world forgot. Eternal sunshine of the spotless mind! Each pray’r accepted, and each wish resign’d. Eenmaal gezien, vergeet je de film nooit meer.